Küttekolde ehitamine kutsetunnistusega professionaali poolt ning selle õige hooldamine ei säästa mitte ainult pikas plaanis küttematerjali kulu vaid tagab ka ohutuse. Katkine küttekolle ning ülekütmine võivad tekitada tulekahju või vingugaasi, mis on lõhnatu, nähtamatu ja eluohtlik.

Ahju peaks kütma kaks korda päevas ning vastavalt kütteseadme passis kirjutatud hulgale

Kui tihti peab küttekollet puhastama?

Tahmapõlengu vältimiseks ning efektiivseks kütmiseks peab kollet puhastama vähemalt kaks korda aastas, intensiivse kasutamise korral ka tihemini. Ebakvaliteetse puidu kasutamine nõuab samuti sagedamat hooldamist. Puhastamist ning lihtsamaid parandustöid võib teha eramaja omanik ise, kuid kui elatakse juba kahepereelamus või kortermajas, tuleb kord aastas kohale kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija. Seadus nõuab, et iga viie aasta tagant käiks ka eramajas kontrollimas korstnapühkija, kes väljastab puhastatud kütteseadme akti. Kui aja jooksul on kütteseadmes tekkinud probleemid, siis saab korstnapühkija neile tähelepanu juhtida.

Millised on märgid, et küttekolle vajab professionaalset ülevaatust?

  • Silmaga märgatavad probleemid nagu katkine, pragunenud või logisev ahjuuks, praod küttekoldes, ahju sisemisest konstruktsioonist pärinevad kivitükid koldes, katkine tuharest. Samuti nõginired tahmaluugi juures, mis on märgiks niiskest kütusest.

  • Siiber ei sulgu korralikult. Lükatava siibri sulgemisel ei ole kuulda tugevat kolksatust ning see võib olla märgiks kogunenud tahmast. Lükatav siiber peab alati lõpuni sulguma. Pöördsiibri puhul kõlab väike kolksatus.

  • Kui avada ahjuuks puude lisamiseks ning ahi hakkab sisse ajama. Tasub siiski teada, et vahel võib ka korras ahi suitsu sisse ajada (põhjuseks ilm või korstna lõõri suurus ei vasta kütteseadme nõudmistele), kui korsten on liiga madal või kui ruum on liiga hermeetiline.

  • Ahi soojeneb ebaühtlaselt, mõni osa on kuum, mõni jahe.

  • Kui kütate tavaliselt sama koguse puudega ja märkate, et ahju soojaks saamiseks kulub neid palju rohkem.

Millised ohud on ülekütmisel ja kuidas seda vältida?

Külmade ilmadega kiputakse kütteseadet liialt kuumaks kütma ning tulemuseks võivad olla praod, halvemal juhul tulekahju. Ahju peaks kütma kaks korda päevas ning vastavalt kütteseadme passis kirjutatud hulgale. Kui küttekolle on katsumiseks liiga kuum, siis on ta üle köetud.

Miks on oluline kasutada vastava kutsetunnistusega pottsepa teenuseid?

Vastava väljaõppeta isiku ehitatud või parandatud kütteseade ei pruugi anda kvaliteetset ja pikaealist tulemust ning halvimal juhul vastata tuleohutuse nõuetele. Loe lisaks siit:

Kui sinu küttekolle vajaks ülevaatust, siis võta minuga julgelt ühendust:

Telefon: +3725184741
koit.ehatamm@gmail.com

Pottseppade kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida Eesti Kutsekoja kodulehelt: https://www.kutseregister.ee/kutsed