2015. aastal vastuvõetud ehitusseadustiku raames peab kandma oma hoone ehitisregistrisse, mistõttu peavad kõik ahjud ja küttekolded olema kooskõlastatud kohaliku omavalitsuse ja päästeametiga. Mida teha selleks, et oma kodu dokumentatsiooni esitamisel probleeme ei tekiks?

                                                               Pottsepp Koidu ehitatud turvaline korsten

1) Passi ja vastava dokumentatsioonita küttekollet päästeamet ei aktsepteeri ning registrisse ei kanna.      

 35-aastase kogemusega pottsepp Ehatamme sõnul on turul kõige suuremaks probleemiks kutsetunnistuseta “turu solkijad”, kes pärast kolmekuulist kursuse läbimist hakkavad kohe tööd tegema ilma kutsetunnistuseta ja kutsekoolitust läbimata. Selliseid töötajaid, kes odavalt ja mustalt töötades teevad valmis küttekoldeid, on turul palju, kuid sellisel viisil valminud ahjul võib tekkida mitmeidki probleeme. Sellisel ahjul ei ole garantiid – kui küttekoldele ei ole välja antud passi ning kui ei ole vastavat dokumentatsiooni, siis päästeamet seda ei aktsepteeri ja registrisse kanda ei saa.

2) Õnnetusjuhtumi korral ei pruugi kindlustus maksta pennigi.

          Tellides ahju kutsetunnistusega tegijalt, tagab see õnnetuse juhtumisel juriidilise poole – nii saab olla kindel, et ahjul on garantii ja selle ehitab kogemustega ja kvalifitseeritud pottsepp. Eriti pööravad paberite olemasolule tähelepanu viimasel ajal kindlustusfirmad – kui peaks juhtuma, et midagi läheb põlema, siis paberiteta küttekolde olemasolul ei pruugi kindlustus maksta pennigi. Tagantjärele ekspertiisi tellimisel kaasnevad ka lisakulutused ja ka päästeamet ei otsi taga pottseppa, kes töö tegi, vaid vastutus jääb tellijale.

3) Tagantjärgi vormistamine läheb tellijale kordades kallimaks maksma.

Kuidas tuleks leida õige tegija? Kogemustega pottsepa leidmiseks tuleks minna kutseregistri kodulehele, kus saab kindlaks teha, et tegijal on olemas vastav kvalifikatsioon. “Odavaid asju ei ole olemas,” ütleb Ehatamm, sest tellides mustalt töö, siis võib olla kindel, et keegi ei maksa riigile maksusid ning seega ei saa ehitusregistrisse kandmiseks vajalikke dokumente. Kui pabereid ei ole, tuleb tellida kutsestandardi viienda tasemega korstnapühkija või pottsepp, kes teeb eksperthinnangu, kuid see läheb tellijale kordades rohkem maksma kui tellides töö kohe alguses ametlikult ja kutsetunnistusega tegijalt.   

Oma sõna annab sekka ka diplomeeritud ehitusinsener ja omanikujärelvalve teenust pakkuv jarelvalve.ee ekspert Kalmer Kase:

„Kõik teised oma ala spetsialistid läbivad samuti täiendkoolitusi, et oma alal pädevad olla, kuid ehitamisega seonduvalt on neid, kes kasutavad ära tavakodaniku teadmatust ning satuvad keerulistesse olukordadesse hiljem, kui näiteks tööd tuleb vastu võtma Päästeameti esindaja. Muidugi on igal inimesel kiusatus näiteks pottsepatöid odavamalt saada ja “mustalt” oma teenuseid pakkuvate pottseppade töö on odavam, kuid kokkuvõttes läheb töö kallimaks.

Puutun tihti kokku olukordadega, kus varem valmis ehitatud hooned on veel registrisse kandmata ja kui nüüd hakata neid registrisse kandma, siis selgub, et ahju, korstna või kaminaga seonduvalt tuleb teha hulgaliselt ümberehitustöid. Ümberehitustööd võivad olla ehituslikud aga võivad sageli olla ka pottsepa töid nõudvad. Kindlasti ei tohiks sellistel puhkudel kasutada neid pottseppi, kellel ei ole vastavat pädevustunnistust või kutsetunnistust ette näidata. Praegusel ajal pole häbiasi küsida pädevustunnistust või kutsetunnistust. Õige mees näitab seda hea meelega. Kutsetunnistust küsides oleme kasulikud endale, tööde teostajale ja järgmistele klientidele. Kutsetunnistuseta tegijad võivad jõuda järeldusele, et tasub ennast koolitada ja kutsetunnistus on vajalik.

Olen näinud maakividest kaminaid, mis on mõranenud ja juba kaugelt vaadates on võimalik aru saada, et sellise tulemuse on andnud oma ala mittetundev töömees. Omanikud samal ajal ei pane tekkinud pragusid tähele ja ei oska probleemi näha. Tihti on probleeme ka saunaahjude paigaldamisega ning korstnate läbiviimisega katustest ja vahelagedest. Küttekollete ees ei ole piisavas ulatuses mittepõlevat kaitset ja nii edasi.

Ajad muutuvad ja meie muutume koos nendega. See, mis oli lubatud mõni aeg tagasi, ei tarvitse enam nii olla. Internetis on palju informatsiooni, mis on meile abiks, kui tekib kahtlus kas toimime õigesti. Mingi kahju pole nii suur kui tulekahju.“

30+ aastat kogemust on kujundanud Koidust tänaseks oma ala parima ning lennukad ideed saavad teostatud kõikide nõuete kohaselt. Võta ühendust: http://www.pottseppkoit.ee/kontakt